Zastrzeżenia prawne

Instalacja oraz wykorzystywanie czynników chłodniczych nie określone przez TOSHIBA Carrier Corporation.

Produkty chłodnicze i klimatyzacyjne są projektowane i produkowane przez firmę TOSHIBA w założeniu, że każdy produkt jest używany tylko z
określonymi dla tego produktu czynnikami. Ostatnio zauważono, że w niektórych przypadkach, czynnik chłodniczy, wykorzystywany w produkcie jest inny niż określony dla danego produktu. Użycie niewłaściwego czynnika chłodniczego w produkcie może spowodować uszkodzenia mechaniczne i usterki, które mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń. Z tego powodu, TOSHIBA Carrier Corporation wymaga stosowania tylko określonego czynnika w produktach. Rodzaj czynnika chłodniczego określonego dla danego produktu jest podany w dołączonej instrukcji lub na etykiecie produktu. TOSHIBA Carrier Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku awarii, usterek lub problemów związanych z bezpieczeństwem w przypadku podania błędnego czynnika używanego w danym produkcie.

Wydajności urządzeń podane przez TOSHIBA oparte są o warunki Eurovent:

Chłodzenie: Temperatura powietrza nawiewanego: 27 °C ts / 19 °C tm. Temperatura zewnętrzna: 35 °C ts / 24 °C tm.
Grzanie: Temperatura powietrza nawiewanego: 20 °C ts. Temperatura zewnętrzna: 7 °C ts / 6 °C tm.
Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 1 m od jednostki zewnętrznej i 1,5 m od jednostki wewnętrznej.
Klasa sprawności energetycznej zgodnie z dyrektywą 2002/31/EC

Warunki gwarancji

Marka TOSHIBA prowadzi sprzedaż, instalację i serwis urządzeń poprzez sieć autoryzowanych firm dealerskich. Użytkownikom zapewnia to najwyższej klasy instalację i profesjonalny dobór urządzeń przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Do wykonywania instalacji, napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń uprawnione są wyłącznie firmy posiadające stosowny Certyfikat Autoryzacyjny wydany przez Beijer REF Polska Sp. z o.o., wyłącznego dystrybutora urządzeń klimatyzacyjnych marki TOSHIBA w Polsce.