Programator tygodniowy dla sterowników lokalnych i centralnych

TCB-EXS21TLE
Programator tygodniowy dla sterowników lokalnych i centralnych

Programator tygodniowy dla sterowników lokalnych i centralnych

Opis

Programator Harmonogramu jest zaawansowanym urządzeniem sterującym, wykorzystywanym do kontroli parametrów
jednostek wewnętrznych w oparciu o harmonogram. Posiada dwa możliwe tryby pracy: Programator Tygodniowy podłączony bezpośrednio do sterowników lokalnych lub centralnych oraz Programator Harmonogramu podłączony do sieci TCC-Link.

Ustawienia harmonogramu dla pojedynczych jednostek lub grup jednostek.
Praca w trybie tygoniowym i zaplanowanym dziennym.
Współpraca ze sterownikami lokalnymi lub centralnymi.

Ilość: