SMMS - VRF jednostka zewnętrzna do 48HP
Kod produktu: MMY-MAP_1HT8

2-rurowy system VRF Super Modular Multi System (SMMS) działa wykorzystując czynnik chłodniczy R410A i najnowszą
technologię napędu inwerterowego we wszystkich modelach jednostek zewnętrznych. Dodatkowo SMMS zawiera podwójne sprężarki rotacyjne w każdej jednostce zewnętrznej. Wydajności wahają się od 14 do 135 kW dla trybu chłodzenia oraz 16 do 150 kW dla trybu ogrzewania przy wydajności wystarczającej do obsłużenia 48 jednostek wewnętrznych.

  • Najważniejsze funkcje
  • Specyfikacja produktu
  • Wysokie COP (4,25 dla wydajności 22,4 kW) dla redukcji zużycia energii i zwiększenia oszczędności.
  • Zaawansowany system zarządzania olejem: gwarancja wysokiej niezawodności.
  • TCC Link: Nowoczesny system komunikacji z automatycznie konfigurowanym adresowaniem.
  • Możliwość podłączenia do 48 jednostek wewnętrznych.
  • Najnowocześniejsza technologia z ”inteligentnym” systemem sterowania (IPDU).
  • Wysokie COP charakteryzuje wszystkie jednostki zewnętrzne.