Sterownik pracy naprzemiennej

RBC - SPN
Sterownik pracy naprzemiennej

Sterownik pracy naprzemiennej

Opis

Zestaw RBC-SPN pozwala na pracę układu jednostek wewnętrznych serii RAS, RAV i VRF w trybie pracy naprzemiennej wg ustalonego harmonogramu pracy oraz pełni funkcję układu kontrolującego poziom temperatury wewnętrznej zabezpieczając pomieszczenie przed jej wzrostem (poprzez uruchamianie jednostek wewnętrznych będących w postoju) wg funkcji i wartości temperatur ustalonych przez użytkownika. Dodatkowo monitoruje poprawność pracy urządzeń i w przypadku alarmu jednostki aktualnie pracującej automatycznie uruchamia jednostkę (jednostki) rezerwowe (tylko seria RAV i VRF).

Ilość: