Moduł sterujący FDP3

RBC-FDP3-PE
Moduł sterujący FDP3

Moduł sterujący FDP3

Opis

FDP3 to ekonomiczny interfejs do monitorowania i sterowania klimatyzatorami Toshiba typu VRF oraz Split. Interfejs ten jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w połączenie sieciowe zdalnego sterownika TCC-NET A, B. Nie są wymagane żadne dodatkowe karty sieciowe, nawet dla klimatyzatorów typu Split.

STEROWANIE POPRZEZ TRWAŁE POŁĄCZENIE PRZEWODOWE. Sterowanie jednostką może odbywać się poprzez wejścia rezystancyjne przy użyciu potencjometru oraz przez wejścia beznapięciowe stykowe.
INTEGRACJA Z BMS (system zarządzania budynkiem). Sterowanie jednostką może odbywać się poprzez wejścia napięciowe 1-10V zintegrowane z wyjściami sterowania BMS.
ZDALNY STEROWNIK. Możliwość indywidualnego blokowania i odblokowywania przycisków zdalnego sterownika przeznaczonych do sterowania jednostką.
WYJŚCIA RUN/FAULT (działanie/błąd). Odczyt wszystkich kodów błędów i statusu pracy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
PRACA/STANDBY. Przełączanie trybów „praca/standby” z włączeniem po wystąpieniu błędu oraz programowanym okresem rotacji.
MODBUS. Funkcje sterowania i monitorowania RS485 Modbus.

Ilość:
Instrukcje:
  • Niestety nie ma plików do pobrania