2012-01-31

Nowy system VRF z odzyskiem ciepła SHRMi

W trzecim kwartale 2012 typoszereg systemów VRF zostanie poszerzony o nowe jednostki zewnętrzne z odzyskiem ciepła SHRMi. Nowa linia oparta będzie na modelach SMMSi wykorzystujących podwójne sprężarki rotacyjne o precyzji sterowania co 0,1Hz. Nowy system SHRMi to 4 wielkości jednostek zewnętrznych w zakresie wydajności od 8 do 14HP o łącznej wydajności do 42HP. Wielkości 12 i 14 w swojej konstrukcji wykorzystywać będą 3 niezależnie sterowane podwójne rotacyjne sprężarki inwerterowe konstrukcji TOSHIBA.

Dzięki nowej konstrukcji i system osiąga współczynniki do 30% wyższe niż aktualny system SHRM.

Przegląd artykułów