Page 8 - Toshiba katalog produktów 2017
P. 8

REGULACJE I NORMY PRAWNE      DYREKTYWY ERP

      Od kilku lat Unia Europejska wprowadza regulacje prawne w zakresie pomiaru, obliczania i podawania parametrów
      urządzeń elektrycznych. Działania te mają ułatwić odczytywanie danych klientowi końcowemu, umożliwiając mu
      jednocześnie ich porównanie, ale przede wszystkim mają promować produkty najwydajniejsze.


             LOT 1

             Systemy grzewcze do 400 kW łącznie z pompami ciepła Powietrze-Woda

             Dyrektywa ErP w grupie lot 1 odnosi się do nowej wartości sezonowej efektywności energetycznej: ηs (EtaS).
             Etykieta (dla ogrzewania lub ogrzewania+CWU) zawsze podaje klasę efektywności energetycznej w postaci litery
             (w przypadku ogrzewania minimum A ), wydajność cieplną i moc akustyczną.
                       +

             LOT 6

             Systemy wentylacyjne mieszkaniowe i dla obiektów komercyjnych

             W grupie lot 6 wprowadzono wartość SEC.
             Chodzi o jednostkowe zużycie energii wyrażone w kWh/(m/rok).
                             ²
             Na etykiecie energetycznej musi być również podane maksymalne natężenie przepływu powietrza.

             LOT 10

             Pompy ciepła Powietrze-Powietrze o wydajności mniejszej niż 12 kW (wydajność chłodnicza)

             W grupie lot 10 wprowadzono sezonowe współczynniki efektywności energetycznej SCOP i SEER.
             Etykiety zawierają również deklarowaną wydajność design, roczne zużycie energii i poziom emitowanego hałasu.


      KOLEJNA DYREKTYWA


      Pompy ciepła Powietrze-Powietrze > 12 kW i VRF: Lot 21

      Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone wymogi przestrzegania minimalnych współczynników sezonowej efektywności energetycznej.
      Gama rozwiązań oferowanych przez grupę Toshiba pozwoli sprostać tym nowym wymogom prawnym.
      EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JEST           Toshiba publikuje wszystkie dane wymagane przepisami
      FUNDAMENTEM PRODUKTÓW TOSHIBA.           na swojej stronie Eco Design. Jest ona dostępna dla
                                każdego i zawiera karty produktów, dokumentację
      Świadczy o tym fakt, że dostosowanie naszych produktów  techniczną oraz wszystkie etykiety. Dane są
           do wymogów wspomnianych dyrektyw     posegregowane według grup lot, gam i produktów,
           unijnych nie wymusiło wprowadzenia    co ułatwia ich wyszukiwanie.
           głębokich zmian. Najlepszym przykładem  http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/pl
           jest Estia z ηs (EtaS) na poziomie 130%
           w klimacie umiarkowanym, co odpowiada
      klasie A lub jednostka ścienna monosplit Super Daiseikai
         ++
      ze współczynnikiem SCOP wynoszącym 5,2, co klasyfikuje
      ją w kategorii A +++ .      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13