Page 7 - Toshiba katalog produktów 2017

 

 

 

 

 

Page 7 - Toshiba katalog produktów 2017
P. 7

NOWA JEDNOSTKA ŚCIENNA MONOSPLIT SUZUMI+ R32

                     W odpowiedzi na zmiany regulacji prawnych Toshiba kontynuuje poszerzanie
                     swojej oferty systemów z czynnikiem R32. W roku 2017 do gamy tej dołącza
                     jednostka ścienna monosplit Suzumi+ R32.


                     Ten zupełnie nowy system odzwierciedla znakomite osiągnięcia Toshiba w zakresie
                     wydajności energetycznej:
                                         ++
                                                 ++
                     wartość współczynników SEER dochodzi do 7,3 (A ), a SCOP do 4,6 (A ).
      > Szczegółowe informacje na stronie 20.


      EN 378                      PED


      Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska  Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych.
      w zakresie instalacji ziębniczych i pomp ciepła
                                    W trosce o zapewnienie łatwej identyfikacji,
      W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa    wolnego obiegu i bezpieczeństwa
      instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych z obiegiem    wprowadzono w życie unijne regulacje prawne
      chłodniczym, należy przestrzegać normy EN378   (PED – 2014/68/UE) dotyczące urządzeń zawierających
      w placówkach przyjmujących ludzi (hotele, szpitale, szkoły,  płyny pod ciśnieniem.
      sądy...). Urządzenia muszą spełniać szczegółowe kryteria
      projektowe, a stężenie czynników w budynku nie może  Nakładają one obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
      przekraczać wartości granicznej podanej w gramach na  obsługi produktów, umożliwienia przeprowadzenia ich
       3
      m .                        kontroli i ograniczenia ryzyka ich korozji.
      Aby stwierdzić, czy dane stężenie czynników    Toshiba proponuje urządzenia CE zgodne z tymi
      chłodniczych jest dopuszczalne, należy zastosować  regulacjami.
      następującą metodologię obliczeń:


      1 >  Zidentyfikować najmniejsze pomieszczenie
        wyposażone w jednostkę wewnętrzną
      2 >  Obliczyć jego objętość (łącznie z sufitami
        podwieszanymi, jeśli nie są one szczelne)
      3 >  Podzielić objętość przez współczynnik maksymalnego
                      3
        dopuszczalnego stężenia (0,44kg/m dla R410A)
        i porównać z napełnieniem systemu

      By skompensować zbyt duże stężenie, można skorzystać
      z wykrywaczy nieszczelności, które pozwolą zaalarmować
      użytkownika w razie potrzeby.

                                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12