Page 5 - Toshiba katalog produktów 2017
P. 5

OPROGRAMOWANIE


      DESIGN AIRS

      Program wspierający dobór systemów VRF Toshiba

      Przeznaczony dla specjalistów, program Design Airs stanowi proste i skuteczne rozwiązanie
      wspierające proces projektowania systemów VRF. Zawiera wszystkie funkcje niezbędne do
      zapewnienia poprawnego działania, skuteczności, niezawodności i trwałości instalacji VRF Toshiba.

                                    Program ten umożliwia:
                                      Dobór systemu VRF
                                     Zaprojektowanie systemu
                                     Dostosowanie rzeczywistej wydajności systemu
                                     Wizualizację obiegów chłodniczych i układów elektrycznych
                                     Bezpieczne wprowadzanie ustawień
                                      Eksport wszystkich danych projektowych
                                     (PDF, Autocad)
                                    >  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
                                     z naszym działem handlowym.
      ESTIA SALES SUPPORT SOFTWARE           FAULT CODE

      Program wspierający dobór pompy ciepła Powietrze-Woda ESTIA Aplikacja do diagnozy kodów błędów

      Program Estia Sales Support Software ma      Aplikacja „Fault Code” dostępna jest dla
      umożliwić dobór pompy ciepła Estia optymalnej   systemów Android i IOS. Zapewnia łatwy i szybki
      dla danego projektu w zależności od takich    dostęp do dokładnego opisu wszystkich kodów
      zmiennych jak: położenie geograficzne,      błędów Toshiba występujących w obecnych
      wymagana wydajność, czas pracy, typ instalacji  i starszych produktach RAV i VRF.
      i sposób działania.
                               > Instalacja i utrzymanie produktów Toshiba mogą być prostsze!
      Zapewnia również dostęp do:
        Zestawienia poboru mocy, kosztów i wydajności różnych rozwiązań technicznych
        Wizualizacji wydajności i miesięcznych kosztów energetycznych dla wybranego
       systemu
        Schematu instalacji
        Wszystkie informacje mogą zostać wyeksportowane w postaci dokumentacji
       danego projektu
      >  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym
       działem handlowym.
                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10