Page 2 - Toshiba katalog produktów 2017
P. 2

140 LAT HISTORII W SŁUŻBIE


             INNOWACYJNOŚCI I KOMFORTU

   KLUCZOWE LICZBY  Historię Grupy Toshiba zainicjowało w 1875 r. dwóch wielkich wynalazców:
   PROFIL FIRMY   Hisashige Tanaka, nazywany japońskim Thomasem Edisonem oraz
   2016/2017
             Ichisuke Fujioka, który był ojcem żarówki w Japonii.
             Dziś Toshiba oferuje szeroką gamę produktów i usług łączących
     30 laboratoriów badawczych –  najnowocześniejsze technologie z optymalną jakością.
    R&D 5% obrotów.  W 2015 r. Toshiba uzyskała skonsolidowany przychód przekraczający
     2670 patentów uzyskanych
             50 miliardów dolarów i zatrudniała blisko 200 000 osób na całym świecie
    w Japonii i 2 627 w USA.
             (rok obrotowy zakończony w marcu 2016 r.).
     - 385 000 ton emisji CO2:
    wyższa wydajność
    energetyczna.   Toshiba to my!
     95 000 ton: produkty
    wycofane z eksploatacji
             Toshiba oferuje wachlarz produktów, które doskonale pasują do każdego
    poddane recyklingowi.
             projektu: systemy ogrzewania i klimatyzacji, windy, inteligentne liczniki,
     385 000 ton zaoszczędzonych
    surowców: zoptymalizowane  drukarki i kserokopiarki, komputery, telewizory, oświetlenie LED itd.
    wymiary produktów. Wszystkie wytwarzane przez nas produkty są wyposażone w zaawansowane
     400 inicjatyw  funkcjonalności, by sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.
    proekologicznych: zalesianie,
    ochrona zagrożonych
    gatunków.
     Fabryki certyfikowane ISO 14001. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE GRUPY TOSHIBA                 Eko-produkty      Eko-procesy       Eko-technologie
                Produkty przychylne  Produkcja przychylna  Energia i technologie
               dla środowiska     dla środowiska     środowiskowe

             Osiągnięcie najwyższego  Uzyskanie najniższego  Rozwijanie nowych
             poziomu jakości     poziomu negatywnego   technologii, by wytwarzać
             środowiskowej dla    wpływu na środowisko  energię elektryczną przy
             nowych produktów,    podczas produkcji.   niskiej emisji CO 2.
             aby zredukować wpływ
             na środowisko w całym
             cyklu ich życia.
                         NASZA WIZJA:
                         10-KROTNIE PODWYŻSZYĆ NASZĄ GLOBALNĄ
                         EFEKTYWNOŚĆ OD ROKU 2000 DO 2050.
   1   2   3   4   5   6   7