Jednostki zewnętrzne multi-split 3:1 / 4:1 / 5:1 (2015 r.)
Kod produktu: RAS-3-5M_S3AV

Nowe jednostki multi-split mają wyższe sezonowe współczynnik efektywności energetycznej, zwiększony zakres pracy w trybie chłodzenia do -10° C, dodatkowe tryby pracy (tryb tylko chłodzenie/grzanie, tryb pracy nocnej, tryb oszczędzania energii). Ta sama obudowa dla agregatów współpracujących z 3, 4 lub 5 jednostkami wewnętrznymi.

  • Najważniejsze funkcje
  • Specyfikacja produktu
  • Dostępna szeroka gama jednostek wewnętrznych: ścienne Daisekai i Suzumi +2, kanałowe, kasety 600 × 600 oraz konsole.
  • Niski poziom hałasu.
  • Elastyczność: system pozwala na 25 m długość rurociągu dla jednego/pomieszczenia pod warunkiem zachowania ograniczenia długości całkowitej.